คำสั่งวิทยาลัย

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวและลงทะเบียนนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวและลงทะเบียนนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

07 มี.ค. 2561 0 313

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวและลงทะเบียนนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

05 มี.ค. 2561 0 457

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับลงทะเบียนนักเรียนระดับ ปวช2,ปวช3และนักศึกษาระดับปวส.2ทุกสาขาวิชา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2561
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับลงทะเบียนนักเรียนระดับ ปวช2,ปวช3และนักศึกษาระดับปวส.2ทุกสาขาวิชา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2561

20 ก.พ. 2561 0 269

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับลงทะเบียนนักเรียนระดับ ปวช2,ปวช3และนักศึกษาระดับปวส 2ทุกสาขาวิชา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2561

คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์และผู้ตรวจรักษาการสถานที่ราชการประจำเดือนมกราคม 2561
คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์และผู้ตรวจรักษาการสถานที่ราชการประจำเดือนมกราคม 2561

20 ธ.ค. 2560 0 298

คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์และผู้ตรวจรักษาการสถานที่ราชการประจำเดือนมกราคม 2561

แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

28 พ.ย. 2560 0 249

แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

^