ข้อมูลอาคารสถานที่

ที่ตั้ง

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

เลขที่ 12  หมู่ 2  ตำบลคุ้งพยอม  อำเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี

เบอร์โทรศัพท์   0-3229-7119  ถึง 121

เบอร์โทรสาร.   0-3229-7122

Website:   http//www.rtech2.ac.th

E-mail : admin@rtech2.ac.th

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ : Ratchaburi03
 

 อาคารเรียนและปฏิบัติการ
                   
     1. อาคารเรียน ขนาด 10 ห้องเรียน พื้นที่ 735 ตร.ม./หลัง  จำนวน 2 หลัง  
     2. อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น พื้นที่ 2,400 ตร.ม.      จำนวน 1 หลัง  
     3. อาคารโรงฝึกงาน พื้นที่ 735 ตร.ม./หลัง                     จำนวน 2 หลัง  
     4. อาคารโรงฝึกงาน 4 ชั้น  พื้นที่ 4,000 ตร.ม.                 จำนวน 2 หลัง
     5. อาคารอำนวยการ พื้นที่ 283.5 ตร.ม.                         จำนวน 1 หลัง
     6. อาคารอำนวยการ พื้นที่ 2,000 ตร.ม.                         จำนวน 1 หลัง   
     7. อาคารศูนย์วิทยบริการ  พื้นที่ 1,088 ตร.ม.                  จำนวน 1 หลัง
     8. อาคารอเนกประสงค์    พื้นที่ 1,125 ตร.ม.                   จำนวน 1 หลัง
     9. อาคารถนอมอาหาร                                                จำนวน 1 หลัง

 อาคารอื่นๆและสิ่งก่อสร้าง
   
      1. โรงอาหารและหอประชุม พื้นที่ 768 ตร.ม.                  จำนวน 1 หลัง
      2. บ้านพักผู้อำนวยการ                                              จำนวน 1 หลัง
      3. บ้านพัก  4 หน่วย                                                 จำนวน 1 หลัง    
      4. ห้องน้ำ / ส้วม นักศึกษา                                         จำนวน 1 หลัง    
      5. เสาธง                                                                                
 

ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณ  วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

^