Personnel

ผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายชม แก้ววงษ์จันทร์

  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

  โทรศัพท์ :

  อีเมล :

 • thumbnail

  นางมณฑาทิพย์ นวลพระลักษณ์

  รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

  โทรศัพท์ : 0868169555

  อีเมล : jumhtc9555p@gmail.com

 • thumbnail

  นายศิโรตม์ คงมาชีพ

  ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

  โทรศัพท์ :

  อีเมล :

 • thumbnail

  นายสุรพล ประเสริฐแช่ม

  ครู ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

  โทรศัพท์ :

  อีเมล :

^