ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ทำหน้าที่ครูพิเศษสอน สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ทำหน้าที่ครูพิเศษสอน สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

11 เม.ย. 2561 0 761

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน ทำหน้าที่ครูพิเศษสอน สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

หนังสือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การประเมินโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วท.ราชบุรี 2
หนังสือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การประเมินโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วท.ราชบุรี 2

12 ก.พ. 2561 0 149

หนังสือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การประเมินโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วท ราชบุรี 2

ขอเชิญร่วมส่งข้อมูลประกอบการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องกัดเพลาตั้งขนาด 250x1200 มม. ประจำปีงบประมาณ 2561
ขอเชิญร่วมส่งข้อมูลประกอบการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องกัดเพลาตั้งขนาด 250x1200 มม. ประจำปีงบประมาณ 2561

20 พ.ย. 2560 0 2,375

ขอเชิญร่วมส่งข้อมูลประกอบการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องกัดเพลาตั้งขนาด 250x1200 มม ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งครูพิเศษสอนแผนกวิชาช่างกลโรงงานและแผนกวิชาช่างยนต์
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งครูพิเศษสอนแผนกวิชาช่างกลโรงงานและแผนกวิชาช่างยนต์

20 ต.ค. 2560 0 253

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งครูพิเศษสอนแผนกวิชาช่างกลโรงงานและแผนกวิชาช่างยนต์

^