ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ
ประชาสัมพันธ์การนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ

07 ก.ย. 2561 0 164

ประชาสัมพันธ์การนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ

[งานวิจัยฯ] ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่11
[งานวิจัยฯ] ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่11

03 ก.ย. 2561 0 225

[งานวิจัยฯ] ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่11

[งานวิจัยฯ]ขอเชิญส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ร่วมการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"อาหารไทย4.0"
[งานวิจัยฯ]ขอเชิญส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ร่วมการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"อาหารไทย4.0"

03 ก.ย. 2561 0 192

[งานวิจัยฯ]ขอเชิญส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ร่วมการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา อาหารไทย4 0

หลักเกณฑ์ในการบันทึกผลงานและคุณงามความดีข้องข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยฐานะชำนาญการพิเศษระดับ8ลงมา
หลักเกณฑ์ในการบันทึกผลงานและคุณงามความดีข้องข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยฐานะชำนาญการพิเศษระดับ8ลงมา

12 ก.ค. 2561 0 190

หลักเกณฑ์ในการบันทึกผลงานและคุณงามความดีข้องข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยฐานะชำนาญการพิเศษระดับ8ลงมา

^