พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

^