เปลี่ยนการแสดงผล A-AA+

มอบของที่ระลึกในโอกาสเกษียณอายุครูผู้สอน

มอบของที่ระลึกในโอกาสเกษียณอายุ
^