พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ และลงนามถวายพระพร รัชกาลที่10
เปลี่ยนการแสดงผล A-AA+

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ และลงนามถวายพระพร รัชกาลที่10

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ และลงนามถวายพระพร รัชกาลที่10
^