เปลี่ยนการแสดงผล A-AA+

สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด

สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ปีการศึกษา2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วันที่6-12-60
^