Personnel
เปลี่ยนการแสดงผล A-AA+

Personnel

ผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายสันทัด พงศ์พัชราพันธุ์

  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

 • thumbnail

  นายวิชิต โพธิ์พัฒนชัย

  รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 • thumbnail

  นายพุฒวัฒน์ กันยะกาญจน์

  รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 • thumbnail

  นางสาวอรัญญา สายหมี

  รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

 • thumbnail

  นางราตรี มะโหฐาน

  รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

^