จัดซื้อ/จัดจ้าง

เชิญชวนส่งข้อมูลประกอบการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะทั่วไปชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการขับเคลื่อนในงานอุตสาหกรรมพร้อมชุดควบคุม จำนวน 1 ชุด
เชิญชวนส่งข้อมูลประกอบการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะทั่วไปชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการขับเคลื่อนในงานอุตสาหกรรมพร้อมชุดควบคุม จำนวน 1 ชุด

17 ก.ย. 2561 0 141

เชิญชวนส่งข้อมูลประกอบการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะทั่วไปชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการขับเคลื่อนในงานอุตสาหกรรมพร้อมชุดควบคุม จำนวน 1 ชุด

^