แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์และผู้ตรวจเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ ประจำเดือนสิงหาคม 2563

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^