แบบฟอร์มการตรวจพัสดุประจำปี

1. แบบฟอร์มบัญชีรายการพัสดุ ครุภัณฑ์ ชำรุดเสื่อมสภาพของสถานศึกษา


2. แบบฟอร์มบันทึกข้อความรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^