รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลว่าที่ร้อยตรี ธณัชชนม์ จาคาภิรมย์

กลุ่มบุคลากรผู้บริหาร

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^