คำสั่งวิทยาลัย

แต่งตั้งมอบหมายบุคลากรปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
แต่งตั้งมอบหมายบุคลากรปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ

15 ธ.ค. 2563 0 254

แต่งตั้งมอบหมายบุคลากรปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ แต่งตั้งมอบหมายบุคลากรปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ (เพิ่มเติม)

^