ข้อมูลสถานประกอบการ

ที่ ชื่อสถานประกอบการ เบอร์โทรศัพท์
1 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขลุง 032 331 142
2 เทศบาลตำบลท่าผา 032 201 531
3 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี2 032 297 119- 121
4 บริษัท คูโบต้าพานแทรกเตอร์ราชบุรี จำกัด 032 359 072
5 บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด 032 742 930
6 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 032 201294
7 ไปรษณีย์บางแพ 032 38 1074
8 สมเกียรติ์ มอเตอร์ 087 105 0546
9 บริษัท โล้วเฮงหมงมอเตอร์ จำกัด 083 098 0242
10 บริษัท ช.เอราวัณมอเตอร์ ราชบุรี จำกัด 032 211 097
11 บริษัท พีรัชการช่าง 032 222478
12 นิลรอดการช่าง 089 910 4883
13 บริษัท โตโยต้าเจริญค้า ราชบุรี (1961) จัดกัด 032 719 998
^